BIP - Zespół Szkół nr 90 > Menu Przedmiotowe > Ewidencje i rejestry > Ewidencje i rejestry

 

Zbiory danych osobowych w ZSS Nr 90

 1. Księga ewidencji uczniów.
 2. Księgi arkuszy oceniania uczniów.
 3. Księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje uczniowskie).
 4. Rejestr spraw bieżących.
 5. Rejestr wypadków uczniów.
 6. Rejestr wypadków pracowników.
 7. Ewidencja legitymacji pracowniczych.
 8. Ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych.
 9. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 10. Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych.
 11. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 12. Rejestr upoważnień.
 13. Ewidencja przybycia i odbioru ucznia ze szkoły.
 14. Ewidencja dotycząca pomocy socjalnej uczniów.
 15. Ewidencja kart świetlicowych.
 16. Ewidencja pracowniczych książeczek zdrowia.
 
 
Wprowadził Zebrzyjewska G. 10-01-2013
Aktualizujący Zebrzyjewska G. 11-01-2013
Zatwierdzający Wodyk D. 11-01-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-01-2013
Liczba odwiedzin: 829
Rejestr zmian