Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Ewidencje i rejestry

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ewidencje i rejestry

Zbiory danych osobowych w ZSS Nr 90

 1. Księga ewidencji uczniów.
 2. Księgi arkuszy oceniania uczniów.
 3. Księga druków ścisłego zarachowania (świadectwa, legitymacje uczniowskie).
 4. Rejestr spraw bieżących.
 5. Rejestr wypadków uczniów.
 6. Rejestr wypadków pracowników.
 7. Ewidencja legitymacji pracowniczych.
 8. Ewidencja legitymacji ubezpieczeniowych.
 9. Ewidencja osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych.
 10. Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych.
 11. Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.
 12. Rejestr upoważnień.
 13. Ewidencja przybycia i odbioru ucznia ze szkoły.
 14. Ewidencja dotycząca pomocy socjalnej uczniów.
 15. Ewidencja kart świetlicowych.
 16. Ewidencja pracowniczych książeczek zdrowia.


Wprowadził Zebrzyjewska G. 2013-01-10
Aktualizujący Zebrzyjewska G. 2013-01-11
Zatwierdzający Wodyk D. 2013-01-11
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2013-01-11
Wersja standardowa