Zespół Szkół nr 90
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół nr 90 > Menu Przedmiotowe > Struktura własnościowa i majątek > Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek

  Drukuj
 

Zespół Szkół Specjalnych Nr 90 jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy.

Właścicielem nieruchomości oraz mienia będącego we władaniu i użytkowaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 jest m. st. Warszawa.

W ramach udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pełnomocnictwa, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 jest upoważniony do działania w imieniu m. st. Warszawy w sprawach objętych przedmiotem działania Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90, w tym do składania oświadczeń woli m. in. w zakresie:

1. praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych corocznie w dostosowanych do uchwał lub projektów uchwał budżetowych planach finansowych Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90

 

2. zawierania, wypowiadania i dokonywania zmian w umowach związanych z realizacją pełnomocnictwa, do zaciągania zobowiązań do kwot określonych w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 oraz do zawierania czynności prawnych powodujących powstanie zobowiazań pieniężnych w zakresie:

  • realizacji wieloletnich przedsięwzięć bieżących
  • realizacji wieloletnich przedsięwzięć majątkowych

do wysokości limitów wydatków w poszczególnych latach odrębnie dla każdego przedsięwzięcia oraz limitów zobowiązań z nimi zwiazanych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej m. st. Warszawy na lata 2011-2033 dla Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90.

 

3. oddawania mienia będącego w zarządzie bądź użytkowaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 w najem lub dzierżawę na okres nieprzekraczający jednego roku z uwzględnieniem obowiązujących zasad dotyczących sposobu gospodarowania tym mieniem;

oraz do występowania przed sądami, organami egzekucyjnymi i organami administracji publicznej we wszystkich postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych związanych z działalnością Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90.

 
 
Wprowadził Zebrzyjewska G. 10-01-2013
Aktualizujący Zebrzyjewska G. 11-01-2013
Zatwierdzający Wodyk D. 11-01-2013
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 11-01-2013
Liczba odwiedzin: 1008
Rejestr zmian