Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Ogłoszenia i informacje

Ogłoszenie w sprawie prac remontowych
1. Przedmiot zamówienia:  Remont korytarza na parterze:wymiana parkietu, malowanie ścian i sufitów oraz izolacja ścian fundamentów piwnicznych budynku ZSS nr 90 w Warszawie 2. Rodzaj zamówienia - roboty remontowe. 3. Tryb - przetarg nieograniczony nr 7/MBFO/ZSS90/1/18. 4. Wartość zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2018
Ogłoszenie dotyczące prac remontowych
1. Przedmiot zamówienia: a) wymiana parkietu na parterze; b) adaptacja dwóch pomieszczeń piwnicznych i korytarza - wentylacja, dostosowanie; c) izolacja i osuszenie fundamentów budynku ZSS nr 90 od ul. Nasielskiej. 2. Rodzaj zamówienia - roboty remontowe. 3. Tryb - przetarg nieograniczony. 4. Orientacyjna ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2018

1


Wersja standardowa